درخواست ثبت نسخه الکترونیکی

برای درخواست ثبت نسخه الکترونیکی برای دارو یا آزمایش خون فرم زیر را تکمیل و ثبت نمائید. کدرهگیری نسخه الکترونیکی جهت ارائه به داروخانه یا آزمایشگاه ظرف 24 تا 48 ساعت به شماره تلفن همراه شما پیامک خواهد شد.

توجه

1 – نسخه الکترونیکی فقط برای بیماران دارای بیمه سلامت یا تامین اجتماعی قابل ثبت است و برای سایر بیمه ها (نیروهای مسلح، بانک ها و …) یا بیماران فاقد بیمه، بایستی بیمار یا یکی از همراهان ایشان حضورا برای درج در دفترچه بیمه یا سرنسخه در ساعات اداری به کلینیک مراجعه فرمایند.

2- این سیستم فقط برای سرویس دهی به بیماران مرکز آریتمی تهران بوده و از ثبت بیمه برای سایر افراد معذوریم.

3- ثبت نسخه دارویی فقط برای داروهای قلبی امکانپذیر بوده و از ثبت داروهای متفرقه (داروهای اعصاب و روان، آنتی بیوتیک ها، داروهای هورمونی و …) معذوریم. برای دریافت این دست داروهای غیر قلبی بیمار بایستی حتما زیر نظر پزشک مربوطه بررسی شده و در صورت لزوم درمان دارویی دریافت نماید.

4- لطفا از ثبت چندباره درخواست نسخه جدا خودداری فرمائید. در صورتیکه بیش از 24-48 ساعت از ثبت درخواست، کد رهگیری را از طریق پیامک دریافت نکردید با تلفن کلینیک تماس گرفته و پیگیری نمائید. 

ثبت

آنلاین

نسخه الکترونیکی

فرم ثبت نسخه الکترونیکی