هاتنی میوانانی کورد

مرکز آریتمی تهران مجموعه ای برای ویزیت، تشخیص و درمان سرپایی (غیر بستری) بیماران قلبی و آریتمی می باشد. در این کلینیک مدرن ترین امکانات تشخیصی قلبی برای تشخیص و درمان بیماران قلبی و آریتمی (اختلالات ضربان قلب) بکار گرفته می شوند. بیمارانی که نیازمند اقدامات درمانی بستری دارند به بیمارستان های طرف قرارداد مرکز آریتمی معرفی می شوند.

خدمات سرپایی مرکز آریتمی

مرکز آریتمی تهران مجموعه ای برای ویزیت، تشخیص و درمان سرپایی (غیر بستری) بیماران قلبی و آریتمی می باشد. در این کلینیک مدرن ترین امکانات تشخیصی قلبی برای تشخیص و درمان بیماران قلبی و آریتمی (اختلالات ضربان قلب) بکار گرفته می شوند. بیمارانی که نیازمند اقدامات درمانی بستری دارند به بیمارستان های طرف قرارداد مرکز آریتمی معرفی می شوند.

خدمات سرپایی مرکز آریتمی

سایر تست های بررسی آریتمی کلینیک:

سایر تست های بررسی آریتمی کلینیک:

کلینیک آریتمی تهران

ویزیت بیماران

ویزیت بیماران در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح تا 9 شب امکانپذیر است. جهت تعیین وقت ویزیت توسط پزشک خود باید بایستی با تلفن کلینیک تماس بگیرید.

کلینیک آریتمی تهران

ویزیت بیماران

ویزیت بیماران در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح تا 9 شب امکانپذیر است. جهت تعیین وقت ویزیت توسط پزشک خود باید بایستی با تلفن کلینیک تماس بگیرید.
در بسیاری از بیماران، آریتمی های قلبی بصورت دائم وجود ندارند. ممکن است آریتمی بیمار یا علائم او بصورت حمله ای و با فواصل غیر قابل پیش بینی بروز کنند. ممکن است در زمان ویزیت بیمار معاینه پزشک و حتی نوار قلب کاملا طبیعی باشد ولی دقایقی بعد یا ساعاتی بعد آریتمی خود را نشان دهد. در موارد دیگری ممکن است برای تعیین شدت و اهمیت آریتمی یا تعیین ارتباط آریتمی یافت شده با علائم بیمار لازم باشد در طی یک مدت زمان یک یا چند روزه نوسانات ضربان قلب ارزیابی شود. مثلا در بیمارانی که ضربانات اضافه بطنی (PVC) دارند مهم است که بدانیم تعداد، شکل و نحوه بروز آنها در طی شبانه روز چگونه است. در این موارد از روشی به نام هولتر استفاده می شود.در این روش دستگاهی شبیه به نوار قلب ولی بسیار کوچکتر و با تعداد سیم های کمتر به بیمار وصل میشود .
در بسیاری از بیماران، آریتمی های قلبی بصورت دائم وجود ندارند. ممکن است آریتمی بیمار یا علائم او بصورت حمله ای و با فواصل غیر قابل پیش بینی بروز کنند. ممکن است در زمان ویزیت بیمار معاینه پزشک و حتی نوار قلب کاملا طبیعی باشد ولی دقایقی بعد یا ساعاتی بعد آریتمی خود را نشان دهد. در موارد دیگری ممکن است برای تعیین شدت و اهمیت آریتمی یا تعیین ارتباط آریتمی یافت شده با علائم بیمار لازم باشد در طی یک مدت زمان یک یا چند روزه نوسانات ضربان قلب ارزیابی شود. مثلا در بیمارانی که ضربانات اضافه بطنی (PVC) دارند مهم است که بدانیم تعداد، شکل و نحوه بروز آنها در طی شبانه روز چگونه است. در این موارد از روشی به نام هولتر استفاده می شود.در این روش دستگاهی شبیه به نوار قلب ولی بسیار کوچکتر و با تعداد سیم های کمتر به بیمار وصل میشود .

(Event Recorders)

دستگاه های ثبت حمله

بیماران زیادی هستند که در بررسی معمول کاملا سالم بنظر میرسند ولی بصورت حمله ای و غیر قابل پیش بینی علائم آنها بروز می کنند. مثلا بیمار ممکن است با فواصل چند هفته یا چند ماه یکبار دچار طپش قلب یا احساس سرگیجه و حتی از هوش رفتن شود. علائم این بیماران ممکن است قبل از رسیدن به پزشک یا بیمارستان برطرف شود و تشخیص را دچار مشکل کند. در این موارد هولتر ساده یک یا دو روزه ممکن است با نشان دادن زمینه های آریتمی به تشخیص کمک کند ولی در بیمارانی که هولتر معمولی طبیعی است می توان از دستگاه های ثبت علائم استفاده کرد. این دستگاه ها به سه شکل استفاده می شوند. 

(Event Recorders)

دستگاه های ثبت حمله

بیماران زیادی هستند که در بررسی معمول کاملا سالم بنظر میرسند ولی بصورت حمله ای و غیر قابل پیش بینی علائم آنها بروز می کنند. مثلا بیمار ممکن است با فواصل چند هفته یا چند ماه یکبار دچار طپش قلب یا احساس سرگیجه و حتی از هوش رفتن شود. علائم این بیماران ممکن است قبل از رسیدن به پزشک یا بیمارستان برطرف شود و تشخیص را دچار مشکل کند. در این موارد هولتر ساده یک یا دو روزه ممکن است با نشان دادن زمینه های آریتمی به تشخیص کمک کند ولی در بیمارانی که هولتر معمولی طبیعی است می توان از دستگاه های ثبت علائم استفاده کرد. این دستگاه ها به سه شکل استفاده می شوند. 

بدون اتصال دائم به بدن

1)

یک نوع از این دستگاه ها نیاز به اتصال دائم به بدن ندارند. بیمار لازم است که تمام مدت دستگاه را در کنار خود داشته باشد. در صورت بروز علائم کافی است که بیمار دستگاه را در دستان خود نگه دارد یا با سینه خود تماس دهد. دستگاه امواج قلبی را ثبت و در حافظه خود نگه خواهد داشت. به علت عدم اتصال دائم به بدن و کارکرد ساده، استفاده از این دستگاه ها بسیار ساده و راحت است ولی باید بیمار در زمان بروز آریتمی هوشیار باشد و فرصت کافی داشته باشد که دستگاه را در دستان خود نگه دارد. بنابراین در بیمارانی که با آریتمی از هوش میروند یا آریتمی آنها فقط چند ثانیه طول می کشد این دستگاه کاربردی ندارد.

بدون اتصال دائم به بدن

1)

یک نوع از این دستگاه ها نیاز به اتصال دائم به بدن ندارند. بیمار لازم است که تمام مدت دستگاه را در کنار خود داشته باشد. در صورت بروز علائم کافی است که بیمار دستگاه را در دستان خود نگه دارد یا با سینه خود تماس دهد. دستگاه امواج قلبی را ثبت و در حافظه خود نگه خواهد داشت. به علت عدم اتصال دائم به بدن و کارکرد ساده، استفاده از این دستگاه ها بسیار ساده و راحت است ولی باید بیمار در زمان بروز آریتمی هوشیار باشد و فرصت کافی داشته باشد که دستگاه را در دستان خود نگه دارد. بنابراین در بیمارانی که با آریتمی از هوش میروند یا آریتمی آنها فقط چند ثانیه طول می کشد این دستگاه کاربردی ندارد.

دستگاه های نوع دوم

2)

در مواردی که آریتمی کوتاه باشد یا به بیمار فرصتی برای استفاده از دستگاه های نوع اول که در بالا توضیح داده شد ندهد، باید از دستگاه های نوع دوم استفاده شود که لازم است با یک یا دو سیم به بدن وصل باشند. بیمار فقط زمان استحمام می تواند سیم ها را جدا کند و پس از آن دوباره باید آنها را متصل کند. این دستگاه ها بطور مداوم امواج قلب را بررسی می کنند و بصورت اتوماتیک یافته های غیرطبیعی را در حافظه خود نگه می دارند. اگر بیمار دچار علائم شود باید دکمه ای را فشار دهد که پزشک زمان بروز علائم را با دقت بیشتری مرور کند. این دستگاه های ثبت حمله را می توان با تشخیص پزشک برای زمان های طولانی، از یک تا چند ماه، استفاده کرد. اطلاعات ثبت شده باید به کامپیوتر انتقال داده شوند وتحت بررسی قرار گیرند تا علت بروز علائم و نوع آریتمی مشخص شوند.

دستگاه های نوع دوم

2)

در مواردی که آریتمی کوتاه باشد یا به بیمار فرصتی برای استفاده از دستگاه های نوع اول که در بالا توضیح داده شد ندهد، باید از دستگاه های نوع دوم استفاده شود که لازم است با یک یا دو سیم به بدن وصل باشند. بیمار فقط زمان استحمام می تواند سیم ها را جدا کند و پس از آن دوباره باید آنها را متصل کند. این دستگاه ها بطور مداوم امواج قلب را بررسی می کنند و بصورت اتوماتیک یافته های غیرطبیعی را در حافظه خود نگه می دارند. اگر بیمار دچار علائم شود باید دکمه ای را فشار دهد که پزشک زمان بروز علائم را با دقت بیشتری مرور کند. این دستگاه های ثبت حمله را می توان با تشخیص پزشک برای زمان های طولانی، از یک تا چند ماه، استفاده کرد. اطلاعات ثبت شده باید به کامپیوتر انتقال داده شوند وتحت بررسی قرار گیرند تا علت بروز علائم و نوع آریتمی مشخص شوند.

دستگاه های قابل تعبیه در زیر پوست

3)

نوع سوم دستگاه های قابل تعبیه در زیر پوست هستند. در مواردی که فاصله بروز حملات آریتمی طولانی تر است (مثلا چند ماه یکبار) می توان از این دستگاه ها استفاده کرد. این دستگاه ها بسیار کوچک هستند و با بیحسی موضعی در زیر پوست سینه قرار داده می شوند. بدین ترتیب امواج قلب بطور دائم کنترل می شوند و موارد غیرطبیعی ثبت می شوند. اطلاعات ثبت شده توسط دستگاهی که در کلینیک قرار دارد و از راه دور با دستگاه تعبیه شده ارتباط برقرار می کند قابل دریافت و بررسی است. این دستگاه ها می توانند تا سه سال در زیر پوست باقی بمانند و اختلالات ضربان قلب را گزارش کنند. پس از این زمان می توان آنها را از زیر پوست خارج کرد. جدیدترین مدل این دستگاه ها بقدری کوچک هستند که می توان آنها را با وسیله مخصوصی به زیر پوست تزریق کرد.

دستگاه های قابل تعبیه در زیر پوست

3)

نوع سوم دستگاه های قابل تعبیه در زیر پوست هستند. در مواردی که فاصله بروز حملات آریتمی طولانی تر است (مثلا چند ماه یکبار) می توان از این دستگاه ها استفاده کرد. این دستگاه ها بسیار کوچک هستند و با بیحسی موضعی در زیر پوست سینه قرار داده می شوند. بدین ترتیب امواج قلب بطور دائم کنترل می شوند و موارد غیرطبیعی ثبت می شوند. اطلاعات ثبت شده توسط دستگاهی که در کلینیک قرار دارد و از راه دور با دستگاه تعبیه شده ارتباط برقرار می کند قابل دریافت و بررسی است. این دستگاه ها می توانند تا سه سال در زیر پوست باقی بمانند و اختلالات ضربان قلب را گزارش کنند. پس از این زمان می توان آنها را از زیر پوست خارج کرد. جدیدترین مدل این دستگاه ها بقدری کوچک هستند که می توان آنها را با وسیله مخصوصی به زیر پوست تزریق کرد.

Echocardiography

اکوکاردیوگرافی

اکوکاردیوگرافی یک نوع سونوگرافی است که با امواج صوتی قلب را بررسی می کند. با این روش ساختمان قلب از نظر ضخامت دیواره های قلب، اندازه حفرات قلب، قدرت انقباضی بطن ها، کارکرد دریچه ها، وجود اختلالات مادرزادی و اکتسابی و غیره مورد مشاهده و بررسی قرار می گیرد. این اطلاعات می توانند به پزشک برای تعیین زمینه بروز بیماریهای قلبی و آریتمی، میزان صدمات ناشی از بروز آریتمی و حتی پیش آگهی بیماری کمک کند. توجه داشته باشید که آریتمی ها و اختلالات ساختمانی قلب بخصوص نارسایی قلبی می توانند اثرات متقابل بسیار مهمی داشته باشند بطوریکه غالب آریتمی های قلبی در صورت عدم درمان می توانند به نارسایی قلبی منجر شوند و برعکس نارسایی قلبی و انواع اختلالات ساختاری قلب خود می توانند عامل بروز آریتمی ها از جمله ایست قلبی باشند.

Echocardiography

اکوکاردیوگرافی

اکوکاردیوگرافی یک نوع سونوگرافی است که با امواج صوتی قلب را بررسی می کند. با این روش ساختمان قلب از نظر ضخامت دیواره های قلب، اندازه حفرات قلب، قدرت انقباضی بطن ها، کارکرد دریچه ها، وجود اختلالات مادرزادی و اکتسابی و غیره مورد مشاهده و بررسی قرار می گیرد. این اطلاعات می توانند به پزشک برای تعیین زمینه بروز بیماریهای قلبی و آریتمی، میزان صدمات ناشی از بروز آریتمی و حتی پیش آگهی بیماری کمک کند. توجه داشته باشید که آریتمی ها و اختلالات ساختمانی قلب بخصوص نارسایی قلبی می توانند اثرات متقابل بسیار مهمی داشته باشند بطوریکه غالب آریتمی های قلبی در صورت عدم درمان می توانند به نارسایی قلبی منجر شوند و برعکس نارسایی قلبی و انواع اختلالات ساختاری قلب خود می توانند عامل بروز آریتمی ها از جمله ایست قلبی باشند.

ECG Stress Test

تست ورزش

در این روش تاثیر ورزش و استرس ناشی از آن بر سیستم قلبی عروقی مورد بررسی قرار می گیرد. در حین ورزش با تردمیل (treadmill) امواج قلبی، فشارخون و غیره ثبت می شوند و توسط پزشک مطالعه می شوند.

تنگی عروق قلب یکی از شایعترین علل بروز آریتمی ها، از جمله ایست قلبی هستند و تست ورزش ساده ترین، بی خطرترین و ارزانترین روش بررسی عروق قلب است. روشهای دقیق تر ولی پرعارضه تری برای تشخیص گرفتاری عروق وجود دارند از جمله اسکن هسته ای، سی تی آنژیوگرافی (Coronary CT Angiography) و حتی آنژیوگرافی عروق. پزشک ممکن است در صورتی که تست ورزش مثبت یا مشکوک باشد استفاده از آن روش ها را به شما توصیه کند.

تست ورزش علاوه بر بررسی عروقی در موارد متعدد دیگری می تواند در تشخیص زمینه گرفتاری قلبی یا نوع آریتمی به پزشک کمک کند. برخی آریتمی ها ممکن است فقط در حین ورزش خود را نشان دهند. در برخی دیگر از آریتمی ها تست ورزش می تواند برای تعیین پیش آگهی به پزشک کمک کند. تست ورزش در پیگیری سیر بیماری و نحوه پاسخ به درمان و داروها هم می تواند اطلاعات مهمی در اختیار پزشک بگذارد.

ECG Stress Test

تست ورزش

در این روش تاثیر ورزش و استرس ناشی از آن بر سیستم قلبی عروقی مورد بررسی قرار می گیرد. در حین ورزش با تردمیل (treadmill) امواج قلبی، فشارخون و غیره ثبت می شوند و توسط پزشک مطالعه می شوند.

تنگی عروق قلب یکی از شایعترین علل بروز آریتمی ها، از جمله ایست قلبی هستند و تست ورزش ساده ترین، بی خطرترین و ارزانترین روش بررسی عروق قلب است. روشهای دقیق تر ولی پرعارضه تری برای تشخیص گرفتاری عروق وجود دارند از جمله اسکن هسته ای، سی تی آنژیوگرافی (Coronary CT Angiography) و حتی آنژیوگرافی عروق. پزشک ممکن است در صورتی که تست ورزش مثبت یا مشکوک باشد استفاده از آن روش ها را به شما توصیه کند.

تست ورزش علاوه بر بررسی عروقی در موارد متعدد دیگری می تواند در تشخیص زمینه گرفتاری قلبی یا نوع آریتمی به پزشک کمک کند. برخی آریتمی ها ممکن است فقط در حین ورزش خود را نشان دهند. در برخی دیگر از آریتمی ها تست ورزش می تواند برای تعیین پیش آگهی به پزشک کمک کند. تست ورزش در پیگیری سیر بیماری و نحوه پاسخ به درمان و داروها هم می تواند اطلاعات مهمی در اختیار پزشک بگذارد.

(Head-up Tilt Table Test)

تست تیلت

یکی از علائم شایع آریتمی ها اختلال هوشیاری بصورت سرگیجه، عدم توانایی در ایستادن، احساس خستگی شدید، ضعف و حتی غش کردن یا سنکوپ (syncope) است. در این موارد به دلیل اشکال در کارکرد قلبی عروقی خونرسانی به اعضای بدن از جمله مغز دچار مشکل می شود. این وقایع نیز می توانند بصورت حمله ای باشند بطوری که بیمار در بین حملات کاملا سالم بنظر برسد. بسیاری از این بیماران سالها با تشخیص مشکلات مغزی یا عصبی توسط همکاران متخصص مغز و اعصاب یا روانپزشک تحت درمان های دارویی بوده اند بدون اینکه علائم آنها بهبودی داشته باشد. انواع آریتمی های قلبی می توانند عامل این اختلالات هوشیاری باشند که بعضی خوش خیم و برخی دیگر بسیار کشنده هستند. بررسی دقیق باید تا تشخیص قطعی علت ادامه یابد. یکی از ساده ترین روش های تشخیصی در این بیماران تست تیلت است.

(Head-up Tilt Table Test)

تست تیلت

یکی از علائم شایع آریتمی ها اختلال هوشیاری بصورت سرگیجه، عدم توانایی در ایستادن، احساس خستگی شدید، ضعف و حتی غش کردن یا سنکوپ (syncope) است. در این موارد به دلیل اشکال در کارکرد قلبی عروقی خونرسانی به اعضای بدن از جمله مغز دچار مشکل می شود. این وقایع نیز می توانند بصورت حمله ای باشند بطوری که بیمار در بین حملات کاملا سالم بنظر برسد. بسیاری از این بیماران سالها با تشخیص مشکلات مغزی یا عصبی توسط همکاران متخصص مغز و اعصاب یا روانپزشک تحت درمان های دارویی بوده اند بدون اینکه علائم آنها بهبودی داشته باشد. انواع آریتمی های قلبی می توانند عامل این اختلالات هوشیاری باشند که بعضی خوش خیم و برخی دیگر بسیار کشنده هستند. بررسی دقیق باید تا تشخیص قطعی علت ادامه یابد. یکی از ساده ترین روش های تشخیصی در این بیماران تست تیلت است.

(Pacemaker and ICDs)

آنالیز دستگاه های تعبیه شده

دستگاه های تعبیه شده از جمله پیس میکر یا “آی سی دی” لازم است که بطور مرتب توسط دستگاه های مخصوص برنامه ریز یا پروگرامر(Programmer) بررسی و برنامه ریزی شوند (Analysis and Programming). هر دستگاه باید توسط دستگاه پروگرامر مخصوص شرکت سازنده آن دستگاه کنترل شود. خوشبختانه در کلینیک آریتمی تهران دستگاه پروگرامر برای کلیه دستگاه های ساخت آمریکا و اروپا وجود دارد.

دقت کنید که معاینه یا نوار قلب به تنهایی برای بررسی این دستگاه ها کافی نیست. لازم است که بسته به نوع دستگاه، نوع بیماری و میزان کارکرد قلب هر 3-6 ماه یکبار این دستگاه ها با پروگرامر بررسی و تنظیم شوند.

با این بررسی ها پزشک می تواند از میزان کارکرد خود قلب، کارکرد دستگاه و آریتمی های احتمالی از زمان بررسی قبل تاکنون اطلاع حاصل کند. بعد مشخصات الکتریکی سیم های تعبیه شده و کارکرد ژنراتور زیر پوست و میزان باطری باقیمانده بررسی می شوند. به این ترتیب پزشک می تواند قبل از بروز هر مشکل یا اتمام باطری دستگاه، اطلاعات لازم را به دست بیاورد و اقدامات لازم را انجام دهد. با کمک این اطلاعات پزشک می تواند بهترین برنامه ریزی را برای کارکرد متناسب با شرایط قلبی بیمار و کاهش مصرف باطری به دستگاه انتقال دهد. آنالیز منظم و برنامه ریزی مناسب می تواند عمر دستگاه را به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش دهد.

(Pacemaker and ICDs)

آنالیز دستگاه های تعبیه شده

دستگاه های تعبیه شده از جمله پیس میکر یا “آی سی دی” لازم است که بطور مرتب توسط دستگاه های مخصوص برنامه ریز یا پروگرامر(Programmer) بررسی و برنامه ریزی شوند (Analysis and Programming). هر دستگاه باید توسط دستگاه پروگرامر مخصوص شرکت سازنده آن دستگاه کنترل شود. خوشبختانه در کلینیک آریتمی تهران دستگاه پروگرامر برای کلیه دستگاه های ساخت آمریکا و اروپا وجود دارد.

دقت کنید که معاینه یا نوار قلب به تنهایی برای بررسی این دستگاه ها کافی نیست. لازم است که بسته به نوع دستگاه، نوع بیماری و میزان کارکرد قلب هر 3-6 ماه یکبار این دستگاه ها با پروگرامر بررسی و تنظیم شوند.

با این بررسی ها پزشک می تواند از میزان کارکرد خود قلب، کارکرد دستگاه و آریتمی های احتمالی از زمان بررسی قبل تاکنون اطلاع حاصل کند. بعد مشخصات الکتریکی سیم های تعبیه شده و کارکرد ژنراتور زیر پوست و میزان باطری باقیمانده بررسی می شوند. به این ترتیب پزشک می تواند قبل از بروز هر مشکل یا اتمام باطری دستگاه، اطلاعات لازم را به دست بیاورد و اقدامات لازم را انجام دهد. با کمک این اطلاعات پزشک می تواند بهترین برنامه ریزی را برای کارکرد متناسب با شرایط قلبی بیمار و کاهش مصرف باطری به دستگاه انتقال دهد. آنالیز منظم و برنامه ریزی مناسب می تواند عمر دستگاه را به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش دهد.

برترین خدمات را با کلینیک تخصصی ما تجربه کنید.

رفتن به نوار ابزار