هاتنی میوانانی کورد

دکتر سعید اورعی - روزها و ساعات ویزیت

شنبــه: از 09:00 الی 21:00 یکشنبــه: از 09:00 الی 21:00 سه شنبــه: از 09:00 الی 21:00

دکتر سعید اورعی بیش از 40 سال تجربـه

فلوشیپ الکتروفیزیولوژی، آریتمی و پیس میکر

شماره نظام پزشکی: 25197
فلوشیپ الکتروفیزیولوژی، آریتمی و پیس میکر
عضو انجمن پیس میکر و الکتروفیزیولوژی آمریکا

اقدامات تشخیصی

کلینیک آریتمی تهران مجموعه ای برای ویزیت، تشخیص و درمان سرپایی (غیر بستری) بیماران قلبی و آریتمی می باشد.

تست های تشخیصی

ویزیت، نوار قلب،
اکوکاردیوگرافی، تست ورزش
تست تیلت برای بررسی علل سنکوپ

هولتر Holter Monitoring

هولترمونیتورینگ ریتم قلب، هولترمونیتورینگ فشار خون

دستگاههای ثبت حمله (Event recorder)

آنالیز پیس میکر و ICD

Arrhythmia is any change from the normal sequence of electrical impulses that control the heartbeat

خدمات بستــری و درمانی

کلینیک آریتمی تهران مجموعه ای برای ویزیت، تشخیص و درمان سرپایی و ارائه خدمات بستری در بیمارستان های طرف قرارداد برای بیماران قلبی و آریتمی می باشد.

ابلیشن Catheter Ablation

ابلیشن سه بعدی CARTO/NavX

فریز Cryoablation

تعبیه PPM, ICD&CRTD

تعبیه SICD

>> ICD زیرپوستـی

تعبیه پیس میکـر بـدون سیــم

معرفی فلوشیپ های مرتبط

جهت تعیین وقت ویزیت توسط پزشک خود باید بایستی با تلفن کلینیک تماس بگیرید.

دکتر امین نژاد

دکتر سیامک امین نژاد

فلوشیپ آریتمی

دکتر علیرضا مهریار

دکتر علیرضا مهریار

فلوشیپ آریتمی

دکتر مهدی فتحی

دکتر مهدی فتحی

فلوشیپ آریتمی

رفتن به نوار ابزار