هاتنی میوانانی کورد

دکتر محبوبه (فرناز) خلیلـی

متخصص قلب و عروق کاردیولوژیست

شماره نظام پزشکی: 94360
بورد تخصصی دانشگاه شهید بهشتی

معرفی متخصصان مرتبط

جهت تعیین وقت ویزیت توسط پزشک خود باید بایستی با تلفن کلینیک تماس بگیرید.

دکتر شیوا طبقی متخصص قلب

دکتر شیوا طبقـی

متخصص قلب و عروق

رفتن به نوار ابزار