برای اطلاع از روز ها و ساعات کاری پزشکان مرکز آریتمی تهران می توانید بر روی نام پزشک مورد نظر کلیک کنید. 

متخصص قلب و عروق

فلوشیپ الکتروفیزیولوژی، آریتمی و پیس میکر

متخصص قلب و عروق

فلوشیپ الکتروفیزیولوژی، آریتمی و پیس میکر

متخصص قلب و عروق

فلوشیپ الکتروفیزیولوژی، آریتمی و پیس میکر

متخصص قلب و عروق

متخصص قلب و عروق