پرسش و پاسخ آنلاین

هدف از این بخش افزایش آگاهی های عمومی در مورد بیماری های قلبی و بخصوص آریتمی های قلب است و نمی تواند جایگزین ویزیت و بررسی شما توسط همکاران باشد. اگر قبلا در مرکز آریتمی تهران ویزیت شده اید می توانید ازطریق واتساپ کلینیک (02188887270) سوالات اختصاصی مربوط به بیماری خود را سوال کنید تا همکاران بعد از مرور پرونده به شما پاسخ دهند.
واتساپ مرکز آریتمی