هاتنی میوانانی کورد

اکوکاردیوگرافی چیست؟

"دکتر بهار گالشی"
متخصص قلب و فلوشیپ فوق تخصصی اکوکاردیوگرافی

چرا اکوکاردیوگرافی توصیه میشود؟

"دکتر بهـار گالشی فلـوشیپ اکوکاردیوگرافـی"

روشی در دستـرس ، کم هزینـه و "بدون خطــر و عارضه"

اکوکاردیوگرافی، روشی در دسترس، کم هزینه و بی خطر در مقایسه با سایر دیگر روش های تشخیصی است، که اطلاعات خوبی در مورد حفرات قلبی و عملکرد آنها، دریچه ها و ساختار کلی قلب می دهد.

انواع اکوکاردیوگرافی

"دکتر بهـار گالشی فلـوشیپ اکوکاردیوگرافـی"

رفتن به نوار ابزار