اکوکاردیوگرافی چیست؟

"دکتر بهار گالشی"
متخصص قلب و فلوشیپ فوق تخصصی اکوکاردیوگرافی

چرا اکوکاردیوگرافی توصیه میشود؟

"دکتر بهـار گالشی فلـوشیپ اکوکاردیوگرافـی"

روشی در دستـرس ، کم هزینـه و "بدون خطــر و عارضه"

اکوکاردیوگرافی، روشی در دسترس، کم هزینه و بی خطر در مقایسه با سایر دیگر روش های تشخیصی است، که اطلاعات خوبی در مورد حفرات قلبی و عملکرد آنها، دریچه ها و ساختار کلی قلب می دهد.

انواع اکوکاردیوگرافی

"دکتر بهـار گالشی فلـوشیپ اکوکاردیوگرافـی"

اکو رنگی داپلر

اکوکاردیـوگرافی تخصصـی

(Doppler)
اکو سه بعدی

اکوکاردیـوگرافی تخصصـی

(2D/3D)

اکـو کنتــراست

(Contrast echocardiography)

اکوی تخصصی

(Strain echocardiography)
استرس اکو دکتر بهار گالشی

استـرس اکــو

(Stress echocardiography)
کلینیک آریتمی

در سال 1379 (2000 میلادی) اولین مرکز آریتمی ایران با ایجاد بخش الکتروفیزیولوژی و کلینیک آریتمی در بیمارستان قلب رجایی پایه گذاری شد. در سال 1381، با خروج از بیمارستان قلب، مرکز آریتمی تهران به عنوان اولین مرکز خصوصی فوق تخصصی تشخیص و درمان آریتمی ها در ایران تاسیس شد و بالاخره از سال 1399 فعالیت تیم آریتمی دکتر سعید اورعی به شکل حاضر در این مرکز ادامه یافت.

خدمات مرکز آریتمی