بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق اسفندماه سال 1401 برگزار شد.
این کنگره بین المللی یک فرصت عالی برای متخصصان قلب و عروق و دانشمندان مرتبط با این حوزه است تا به اشتراک گذاری دانش و تجربیات جدید خود بپردازند و از آخرین پیشرفت های پژوهشی و بالینی در این زمینه مطلع شوند و همچنین فرصتی برای بررسی رویکردهای جدید در تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری های قلبی و عروقی باشد. این کنگره همچنین فرصتی برای ارتباط برقراری با همکاران و همکاران جدید و برقراری ارتباطات دوستانه بین متخصصان قلب و عروق در سراسر جهان است.
امیدوارم که این کنگره به عنوان یک فرصت برای گسترش دانش و تجربه در حوزه قلب و عروق در سراسر جهان شناخته شود.
دانلود فایل Pdf
Stopping and re-initiation of NOAC therapy in elective surgery

Stratification of thromboembolic risk according to clinical indication for oral anticoagulation

Timing of last NOAC intake before an elective intervention

NOAC management in the setting of unplanned surgery