کلینیک آریتمی دکتر سعید اورعی

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق در اسفندماه سال 1401 برگزار شد.

در حال حاضر در بسیاری از بیماران، داروهای ضدانعقاد جدید جایگزین داروی قدیمی و شناخته شده وارفارین شده اند. متاسفانه برخی همکاران در رشته های غیر قلبی با این داروها آشنایی کافی را ندارند و این موضوع مشکلاتی را در نحوه قطع و وصل این داروها در زمان نیاز به اعمال جراحی ایجاد می کند. عدم قطع بموقع قبل از عمل می تواند باعث خونریزی حین و بعد از عمل و بروز عوارض دیگر شود. از طرف دیگر قطع طولانی آنها خطر بروز سکته مغزی را در بیماران بدنبال دارد.

در این سخنرانی دکتر سعید اورعی از مرکز آریتمی تهران در مورد نحوه و مدت قطع این داروها قبل از اعمال مختلف جراحی و زمان شروع آنها بعد از اتمام عمل نکات مهمی را مطرح می کند و آخرین توصیه های علمی بین المللی را با همکاران در میان می گذارد.
دانلود فایل Pdf
Stopping and re-initiation of NOAC therapy in elective surgery

Stratification of thromboembolic risk according to clinical indication for oral anticoagulation

Timing of last NOAC intake before an elective intervention

NOAC management in the setting of unplanned surgery