هاتنی میوانانی کورد

نحوه صحیح اندازه گیری فشاری خون در منزل

"دکتر بهار گالشی"
متخصص قلب و فلوشیپ فوق تخصصی اکوکاردیوگرافی

رفتن به نوار ابزار