هاتنی میوانانی کورد

دکتر روشنک محمودیان- متخصص قلب و عروق

فلوشیپ فوق تخصصی اکوکاردیوگرافی

شماره نظام پزشکی: ۱۱۰۹۳۱
متولد اول فروردین ۱۳۵9، تهران
بیشتر از 12 سال تجربـه طبابت
عضو انجمن اکوکاردیوگرافی ایران و اروپا

دوره فوق تخصصی فلوشیپ اکوکاردیوگرافی سال 1399-1400
دوره تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1385-1389
دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1377-1385
مدرسه فرزانگان تهران (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان)

خدمات تخصصی پاراکلینیکی

کلینیک آریتمی تهران مجموعه ای برای ویزیت، تشخیص و درمان سرپایی (غیر بستری) بیماران قلبی و آریتمی می باشد.

اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی TDI

استرس اکوکاردیوگرافی

اکوکاردیوگرافی از راه مری

بعد از تهیه دستگاه

معرفی فلوشیپ های مرتبط

جهت تعیین وقت ویزیت توسط پزشک خود باید بایستی با تلفن کلینیک تماس بگیرید.

دکتر بهار گالشی

دکتر بهار گالشی

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

رفتن به نوار ابزار