هاتنی میوانانی کورد

برچسب:  <span data-lazy-src=

برچسب: اکوی قلب

با انجام تست اکوکاردیوگرافی، دقیقاً پزشک چه اطلاعاتی بدست می آورد؟

صفحه اصلی درباره ما پزشکان مرکز آریتمی دکتر سعید اورعی دکتر علیرضا مهریار دکتر مهدی فتحی دکتر سیامک امین نژاد دکتر بهار گالشی دکتر محبوبه خلیلی دکتر شیوا طبقی خدمات خدمات سرپایی خدمات بستری آموزش آموزش بیماران آموزش حرفه ای…

رفتن به نوار ابزار