درخواست نوبت ویزیت حضوری

برای ثبت درخواست نوبت ویزیت حضوری در مرکز آریتمی تهران فرم زیر را تکمیل و ثبت نمائید. همکاران ما ظرف 24 ساعت با شماره تلفن ثبت شده در فرم تماس گرفته و شما را راهنمایی خواند کرد.

توجه

1 – این سیستم در حال حاضر فقط برای بیماران جدید فعال بوده و بیماران دارای پرونده قبلی بایستی بصورت تلفنی (88887270-021) نسبت به وقت دهی اقدام کنند.

2- لطفا در پر کردن فرم دقت نموده و درستی نام و شماره تماس خود را پیش از ثبت فرم چک نمائید.

3- لطفا از ثبت چندباره درخواست خود خودداری فرمائید. در صورت گذشت بیش از 24-48 ساعت از ثبت درخواست خود با تلفن کلینیک تماس گرفته و پیگیری نمائید.

ثبت

نوبت

ویزیت حضوری

فرم درخواست نوبت ویزیت