ویرایش محتوا

اصول اولیه الکتروفیزیولوژی قلب

در این آموزش درباره اصول الکتروفیزیولوژی قلب، مکانیسم ثبت نوار قلب و اصول پایه الکتروفیزیولوژی و یافته های نوار قلب برای دانشجویان پزشکی می پردازیم.

ویرایش محتوا
برای ویرایش/افزودن محتوا روی دکمه Edit Content کلیک کنید.
ویرایش محتوا
ویرایش محتوا

Electrocardiography for Students