دکتر فرناز خلیلی

دکتر محبوبه خلیلی

متخصص قلب و عروق

عضو انجمن قلب و عروق آمریکا

روز ها و ساعات کاری

دوشنبه ها: از ساعت 9 صبح الی 9 شب